دوربین مخفی عنکبوت - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین  مخفی عنکبوت   را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

دوربین مخفی عنکبوت

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین  مخفی عنکبوت   را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در این دوربین مخفی مسئول فروشگاهی قصد دارد که مردم را سرکار بگذارد افرادی که برای خرید محصول وارد فروشگاه او می شوند او بلافاصله به آن ها می گوید که یک عنکبوت روی لباس های آنها قرار دارد بعضی از افراد بلافاصله با ضرباتی به لباس های خود قصد دور کردن عنکبوت را دارند و نمی دانند که عنکبوتی در کار نیست در حالیکه آن ها در تقلای دور کردن عنکبوت از روی خود هستند وفرد فروشنده نیز به آن ها هی دورغ می گوید و جایی الکی را نشان می دهد که عنکبوت آنجا قرار دارد بعضی از افراد لباس خود را درآورده و کاملا آن را نگاه می کنند عده ای نیز از خود فروشنده درخواست می کنند تا عنکبوت را از آن ها دور کند وای او قبول نمی کند و می گوید که از عنکبوت ها می ترسد خلاصه با یک دروغ کلی افراد را سرکار می گذارد  و لحظات جالبی را به وجود می آورد