ریگ جن - شبکه‌ما

ایران یکی از کشورهای بزرگ و پهناور اسیای مرکزی است که در ایران هم صحراها و کویرهای بزرگی وجود دارد که خیلی خشک و بی...

ریگ جن

دسته بندی ها:
توضیحات:

ایران یکی از کشورهای بزرگ و پهناور اسیای مرکزی است که در ایران هم صحراها و کویرهای بزرگی وجود دارد که خیلی خشک و بی ابو و علف هستند که کسی نمیتونه در این کویرها دوام بیاره و یا زندگی کنه که در اینجا به جای میریم که خبرنگاران هم پاشون به اون صحرا کشیده شده اقای نجف زاده هم که یکی از خبرنگاران خوب کشورمون هست به این صحرای بزرگ و به قولا خطرناک اومده که این صحرای بزرگ ریگ جن نام دارد و خبرنگاران برای بررسی به جنین جای رفتند