حرکات ورزشی برای لاغری - شبکه‌ما

اگر میخواهید شکمی صاف داشته باشید با ما همراه باشید .

حرکات ورزشی برای لاغری

دسته بندی ها:
توضیحات:

اگر میخواهید شکمی صاف داشته باشید با ما همراه باشید . ابتدا روی زمین دراز کشیده و پاها را از زانو خم کرده و بالا بیاورید حال دستها را کنار بدن قرار داده و خود را به جلو بکشید به مدت بیست ثانیه این حرکت را تکرار کنید . حال این حرکت را همزمان با دست ها و پاها به مدت بیست ثانیه تکرار کنید . ده ثانیه بعد از حرکت دم و بازدم را انجام دهید . حرکت اول را به مدت بیست ثانیه دوباره تکرار کنید . ده ثانیه استراحت دوباره حرکت دوم را تکرار کنید . باز ده ثانیه دم و بازدم . حال پاها را به یک سمت جمع کرده و بالاتنه را صاف نگه دارید و به سمت باسن خم شوید و بیست ثانیه حرکت را تکرار کنید و با ما همراه باشید.