حرکات لاغری برای بانوان - شبکه‌ما

با صرف پنج دقیقه وقت برای لاغری شکم همراه با ما باشید .

حرکات لاغری برای بانوان

دسته بندی ها:
توضیحات:

با صرف پنج دقیقه وقت برای لاغری شکم همراه با ما باشید . بر روی زمین دراز کشیده پاها را به اندازه ی عرض شانه باز کنید . دستها را در پشت سر قرار داده و به سمت جلو خم شوید . دوباره سر را روی زمین قرار داده و دوباره حرکت را تکرار کنید . حال به همان صورت خم شده و سر را به زمین نرسانده دوباره همین کار را سریع تکرار کنید . حال پاها را از کناره به هم وصل کرده و حرکت قبلی را همراه با حرکت پاها تکرار کنید . حال پاها را بلند کرده و به صورت معکوس آرنج دست را به پای دیگری برده دوبار دست را حرکت دهید و این کار را برعکس و پیوسته تکرار کنید و در ادامه همراه ما باشید .


  • اتنا
    اتنا |

    ممنون از آموزش عا لی شما