آیا شما هم پلاستیک می خورید - شبکه‌ما

روزانه انبوه زیادی از پلاستیک وارد دریاها می شود. این پلاستیک با گذست زمان به قطعات کوچکتر و میکروسکوپی تقسیم می شوند.

آیا شما هم پلاستیک می خورید

دسته بندی ها:
توضیحات:

روزانه انبوه زیادی از پلاستیک وارد دریاها می شود. این پلاستیک با گذست زمان به قطعات کوچکتر و میکروسکوپی تقسیم می شوند. با این عمل ماهی ها پلاستیک را به جای پلانکتون می خورند و مسموم می شوند. تحقیقات نشان می دهد که میزان پلاستیکی که در دریاها وجود دارد به بزرگی قاره اروپا است.