جشن مردم زاینده رود - شبکه‌ما

چند روزی است که آب به داخل زاینده رود راه پیدا کرده است. مردم اصفهان از این موضوع بسیار شاد و خوشحال هستند.

جشن مردم زاینده رود

دسته بندی ها:
توضیحات:

چند روزی است که آب به داخل زاینده رود راه پیدا کرده است. مردم اصفهان از این موضوع بسیار شاد و خوشحال هستند.