آموزش دوخت تاپ و جلیقه با روسری - شبکه‌ما

اولین لباسی که می خواهیم با روسری بدوزیم یک پانچوی بسیار زیباست .

آموزش دوخت تاپ و جلیقه با روسری

دسته بندی ها:
توضیحات:

اولین لباسی که می خواهیم با روسری بدوزیم یک پانچوی بسیار زیباست . روسری را دولا کرده و از همان قسمت دولای بالا به شکل مثلثی برش زده و از کناره ها به اندازه ی بازی آستین باز نگه داشته و باقی را تا انتهای بلوز دوخت نمایید . در مدل دوم روسری را باز و تاپی را روی آنقرار دادهو قسمت های آستین را برش بزنید . حال آن را بپوشید . کناره های پایین را به هم گره بزنید تا مدل سوم ایجاد شود . در روش چهارم دو طرف را به صورت چپ راستی از روی هم عبور داده و در پشت به هم گره بزنید . در روش پنجم چپ و راستی را از زیر سینه عبور داده و در پشت به هم گره بزنید و با ما همراه باشید .