مستند حمله ی شیرها به بوفالو - شبکه‌ما

مستند حمله شیرها به بوفالو ، بی رحم بودن حیات وحش افریقا را در نظر ما مجسم می کند .

مستند حمله ی شیرها به بوفالو

دسته بندی ها:
توضیحات:

مستند حمله شیرها به بوفالو ، بی رحم بودن حیات وحش افریقا را در نظر ما مجسم می کند . معمولا حمله ی شیرها به صورت گروهی انجام می شود . شیرهای نر مسئول حفاظت از قلمرو را بر عهده دارند و شکار نمی کنند . و شیرهای ماده به شکار می روند . چون بوفالو موجودی بزرگ و در مبارزه با شیر باعث زخمی شدن شیر می شود . در این فیلم شاهد حمله ی پنج شیر به یک بوفالو هستید . شیرها در کمین نشسته و منتظر فرصتی مناسب هستند . شیرها محتاتانه عمل می کنند و در یک حمله از سر گردن بوفالو بالا می روند و در کشمکشی طولانی و نفس گیر در نهایت بوفالو تسلیم شیرها می شود .