کالاهای اسرائیلی رایج در ایران را بشناسیم.(گزارش شبکه خبر) - شبکه‌ما

شاید برایتان جالب باشد بدانید که هر روز بدون آنکه اطلاع داشته باشید در حال کمک به اسرائیل برای تجهیز خودش هستید.

کالاهای اسرائیلی رایج در ایران را بشناسیم.(گزارش شبکه خبر)

دسته بندی ها:
توضیحات:

شاید برایتان جالب باشد بدانید که هر روز بدون آنکه اطلاع داشته باشید در حال کمک به اسرائیل برای تجهیز خودش هستید. حتماً میپرسید: چطور؟ در ماه گذشته چند بطری نوشابه کوکا کولا خریده اید. چند بطری آب معدنی Nestle و یا.... خریده اید. میبینید که عمده کالا های مصرفی ما از منابعی که با آنها خصومت بینشی داریم تأمین می شوند و ما بدون هیچ هراسی از فتنه های احتمالی به راحتی آنها را خرداری می کنیم.

شاید پس از دیدن این گزارش که از شبکه خبر کشورمان پخش شده است، نسبت به برند ها و خرید آنها تغییر استراتژی دهید.


  • v
    v |

    مرگ بر اسرا ئیل