خواستگاری باحال علیرضا خمسه - شبکه‌ما

در این ویدیو علیرضا خمسه روش خوبی برای خندیدن را ارائه می دهد و او می گوید که کسانی که عاشقند همیشه شاد هستند او می...

خواستگاری باحال علیرضا خمسه

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این ویدیو علیرضا خمسه روش خوبی برای خندیدن را ارائه می دهد و او می گوید که کسانی که عاشقند همیشه شاد هستند

او می گوید من عاشق شدم و به خواستگاری رفتم و خواستگاری اش را تعریف می کند که پدر زن من کلی از من بدش می امد و می گفت که به کمدین ها نباید زن داد

خاانواده همسر او اهل  شیراز بودند و خودش تهران و با چمدان رفته بود که وسایل دختر را نیز بیارد!سپس او با اشک ها و لبخند ها موفق شدیم در شهر شیراز خواستگاری را به سرانجام برسانیم