دختر مار باز - شبکه‌ما

دختر بچه 4 ساله ای که ظاهرا در هند می باشد و همبازی مار هاست .

دختر مار باز

دسته بندی ها:
توضیحات:

دختر بچه 4 ساله ای که ظاهرا در هند می باشد و همبازی مار هاست .این دختر بچه از این مار خوشش می اید و با آن بازی می کند .این نترس بودن در خون همه موجودات می باشد .ولی وقتی که آن ها را از چیزی بترسانیم دیگر تا اخر عمر از آن خواهند ترسید .

در این راستا می توان به این ویدیو اشاره کرد که با تشویق اطرافیان روبرو می شود و باعث می شود که هیچ ترسی نداشته باشد با اینکه این مار نیش می زند ولی به نظر زهر او را کشیده اند