زایمان دلفین - شبکه‌ما

این اولین بار بود که زایمان یک حیوان را در دریا می دیدیم با اینکه جدیداا مد شده که می گویند انسان ها هر گاه...

زایمان دلفین

دسته بندی ها:
توضیحات:

این اولین بار بود که زایمان یک حیوان را در دریا می دیدیم با اینکه جدیداا مد شده که می گویند انسان ها هر گاه بتوانند کودکان خود را در آب به دنیا بیاورند هم کودک سالم تر می شود و هم اینکه تا اخر عمرش شنا کردن را یاد می گیرد و از یادش نمی رود که این روش در خارج بسیار رواج پیدا کرده است و این دلفین و حیوانات دریایی نیز که بچه های خود را در دریا به دنیا می اورند نشان می دهد که چه کودکان قوی دارند