دیوانه های ادرنالین - شبکه‌ما

در این ویدیو می بینیم که دو نفر به طرز وحشتناکی کوه نوردی می کنند و به لبه پرتگاه ها می روند و در آن...

دیوانه های ادرنالین

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این ویدیو می بینیم که دو نفر به طرز وحشتناکی کوه نوردی می کنند و به لبه پرتگاه ها می روند و در آن جا اکروبات بازی می کنند

حتی خود را از دور ترین فاصله ها به زمین پرت می کنند و در هوا شنا ور می مانند که خیلی ترسناک و خطرناک هست

در واقع خیلی هم هیجان انگیز می باشد که این افراد حرفه ای را دیوانه های ادرنالین می نامند که بین دو کوه طنابی وصل می کنند و روی آن می روند