رشته های بدون مجوز دانشگاه ها - شبکه‌ما

وزارت علوم اعلام کرده که دانشگاه ازاد اسلامی مجوز دریافت دانشجو برای خیلی از رشته ها نداشته است که این رشته ها بیش از 700...

رشته های بدون مجوز دانشگاه ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

وزارت علوم اعلام کرده که دانشگاه ازاد اسلامی مجوز دریافت دانشجو برای خیلی از رشته ها نداشته است که این رشته ها بیش از 700 رشته غیر مجاز بوده است و رشته های مجازی و کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد بدون مجوز می باشد که مسئولان دانشگاه ازاد گفته اند که امضای مسئولین گذشته و فعلی وزارت علوم پای همه عنوان ها را امضا کرده است و قانونی است و حسینی می گوید که دو صورت جلسه انجام شده است و وزارت علون سقف 12 هزار نفری را قبول داد و اعلام کرده است