نقاشی در لیوان - شبکه‌ما

خیلی چیز شیک و با مزه ای می شود و چقدر خوب می شود که این کار را خودتان نیز در منزل انجام دهید چون...

نقاشی در لیوان

دسته بندی ها:
توضیحات:

خیلی چیز شیک و با مزه ای می شود و چقدر خوب می شود که این کار را خودتان نیز در منزل انجام دهید چون هم از ابتدا اموزش داده و هم اینکه کار دست می باشد و خودتان البته با تمارین زیادی باید انجام بدهید

ولی خوبی این کار این است که اصلا خرجی ندارد و از این شن های رنگی می توانید استفاده کنید که بسیار زیبا می شود .هر منظره ای را که دوست داشته باشید می توانید در ان درست کنید .حتی می توانید از چیز های طبیعی هم در آن استفاده کنید