اسکی روی شن صحرا - شبکه‌ما

اسکی روی شن یکی دیگر از ویدیو های خنده دار ماست که در این جا می بینیم که هر کاری که به ذهنمان می رسد...

اسکی روی شن صحرا

دسته بندی ها:
توضیحات:

اسکی روی شن یکی دیگر از ویدیو های خنده دار ماست که در این جا می بینیم که هر کاری که به ذهنمان می رسد را نباید انجام بدهیم که دو نفر پشت یک دوچرخه یا ماشین یا چیزی هستند که با سرعت روی شن ها می رود و این افراد نیز تصمیم می گیرند که خود را به آن ببندند و توسط آن کشیده شوند تا هم تفریح کرده باشند و هم بتوانند بازی کنند که ناگهان به زمین می افتند و کشیده می شوند و حالا خوبیش این هست که شن ها نرم هستند