متن خوانی بهنوش طباطبایی - شبکه‌ما

بهنوش طباطبایی می گوید که خرید کاملا تابستانه ای کردم و کمی فلفل تازه و هویج های قلمی را انتهاب کردم و طالبی ها را...

متن خوانی بهنوش طباطبایی

دسته بندی ها:
توضیحات:

بهنوش طباطبایی می گوید که خرید کاملا تابستانه ای کردم و کمی فلفل تازه و هویج های قلمی را انتهاب کردم و طالبی ها را با دقت انتخاب کردم

اصلا این میوه های تابستانی وسوسه انگیز هستند و حتی اگر نخواهیم آن ها را بخریم نیز می بینیم که اخرش آن ها در سبد خانگی ماست

چقدر در دوست داشتن آقای خودم من زن ترینم و چقدر خوب می شود روی مبل های سفید خانه جای حرارت دست های تو می ماند و من این زندگی را دوست دارم