حوادث بد - شبکه‌ما

این کلپ شامل حوادث سخت و تلخی است که برای افراد و ماشین ها اتفاق می افتد حوادثی درحین شوی بازی تفریح یا رانندگی هستند...

حوادث بد

دسته بندی ها:
توضیحات:

این کلپ شامل حوادث سخت و تلخی است که برای افراد و ماشین ها اتفاق می افتد حوادثی درحین شوی بازی تفریح یا رانندگی هستند کلپ اولی برخورد بچه با قفسه کتاب ها که به روی او واژگون میشه بعدی برخورد صورت بچه دچورخه سوار با میله ها و حرکات نمایشی که منجر به ضایع شدن میشه و برخورد ماشین با ماشین های پارک شده که بعدش فرار میکنه و جالب اینکه موقع فرار هم تصادف میکنه برخورد مشت کاراته کار با سنگ ترقه منفجر کردن با چکش و عواقب ان و بیشتر کلیپ ها حرکات نمایشی هستند که عملی نمیشن صحنه اخر هم ناکامی در شکار حشره توسط قورباغه