خبرهای جدید ابولا - شبکه‌ما

دختر هفت ساله ای که تا کنون به دلیل وجود این بیماری ابولا نتوانسته بود که به مدرسه برود.

خبرهای جدید ابولا

دسته بندی ها:
توضیحات:

دختر هفت ساله ای که تا کنون به دلیل وجود این بیماری ابولا نتوانسته بود که به مدرسه برود. امروز به مدرسه باز گشت و مقام های مدرسه به دلیل اینکه به او شک کرده بوده اند او را از سفر به مدرسه منع کرده بودند .خانواده او از مدرسه شکایت کرده اند و گفته اند که جزئیات را گزارش نمی دهند .

راه اندازی این مرکز را گواه بین المللی در مرکر می دانند و می گویند که تعداد آن بسیار زیاد است و همه به یک اندازه مهم است