هالووین ترسناک - شبکه‌ما

تمام خانواده در این جا خطرناک و ترسناک هستند که حتی  دختر های 5 ساله تا پسر های 9 ساله که تاریکی این خانه نیز...

هالووین ترسناک

دسته بندی ها:
توضیحات:

تمام خانواده در این جا خطرناک و ترسناک هستند که حتی  دختر های 5 ساله تا پسر های 9 ساله که تاریکی این خانه نیز موجب ترس بیشتر می شود

این خانواده ترسناک می گویند باید راحت را در راه پله ها پیدا کنی و این ادم های ترسناک در همه جا پیدا ی شود .یک عالمه خون هست و وقتی فکر میکنی کهکتمام شده آ« ها تو را در قبر می گذارند و روی تو خاک می ریزند .گاهی همه این چیز ها مصنوعی نیست و انگار واقعا روح در آن جا وجود دارد