نجات سگ توسط گربه - شبکه‌ما

این روز ها سگ و گربه ها هم همدیگر را دوست دارند و با هم بازی می کنند  و از همدیگر نمی ترسند و به...

نجات سگ توسط گربه

دسته بندی ها:
توضیحات:

این روز ها سگ و گربه ها هم همدیگر را دوست دارند و با هم بازی می کنند  و از همدیگر نمی ترسند و به هم کمک می کنند ولی ما انسان ها هنوز به همزاد خودمان کمک نمی کنیم که چه برسد به دشمنان خودمان که این باعث می شود که بعضی از چیز ها را از این حیوانات یاد بگیریم و به رابطه آن ها با هم غبطه بخوریم که این گربه باعث می شود که این سگ از جایی که درگیرش شده و گیر کرده نجات پیدا کند