نقاشی روی لیوان - شبکه‌ما

مواد لازم برای تهیه نقاشی روی لیوان یک دورگیر و رنگ می باشد که دو یا سه رنگ کافی می باشد و طرح هایمان دهنی...

نقاشی روی لیوان

دسته بندی ها:
توضیحات:

مواد لازم برای تهیه نقاشی روی لیوان یک دورگیر و رنگ می باشد که دو یا سه رنگ کافی می باشد و طرح هایمان دهنی و فل البداهه می تواند باشد و اگر با رنگ کار می کنیم بهتر است که فضای بسته به کار بدهیم و اگر منافض باز استفاده می کنیم باعث می شود که این رنگ ها از بیرونش بیرون بیاید که در این جا طرح و رنگ های خاص را داریم که با سکشتگی ها و رنگ های خیلی ساده رنگ ها را متفاوت جلوه می دهیم