خنده بامزه کودک - شبکه‌ما

این کودک که ظاهرا با هیچی بجز قایم موشک یا همان دالی خودمان خنده اش نمی گیرد که وقتی با او این شوخی می شود...

خنده بامزه کودک

دسته بندی ها:
توضیحات:

این کودک که ظاهرا با هیچی بجز قایم موشک یا همان دالی خودمان خنده اش نمی گیرد که وقتی با او این شوخی می شود از ته دل می خندد که نا گفته نماند که کودکی کمی بزرگتر نیز در پشت صحنه است که من خودم به شخصه از خنده اون بیشتر خوشم می اید و ظاهرا این کودک نیز به خنده او می خندد که همیشه کودکان وقتی یکی از آن ها می خندد دیگری نیز می خندد که این خنده واقعا بر هر درد بی درمان دواست پس همیشه بخندید تا اطرافیانتان نیز بخندند