لاغر کردن افراد چاق با adobe photoshop - شبکه‌ما

در این ویدئو شما می اموزید که چگونه با استفاده از نرم افزار فتوشاپ میتوانید در یک عکس پرسوناژ انجام داده تا یک فرد چاق...

لاغر کردن افراد چاق با adobe photoshop

توضیحات:

در این ویدئو شما می اموزید که چگونه با استفاده از نرم افزار فتوشاپ میتوانید در یک عکس پرسوناژ انجام داده تا یک فرد چاق لاغر تر دیده شود.در ادامه می اموزیم که چگونه با استفاده از فتوشاپ چین خوردگی های روی شکم به خار انبوه چربی و یا چین خوردگی های روی پیشانی و ... را محو کرده و از بین ببریم.در ادامه برای انجام کار بعد از انتخاب تصویر مورد نظر و باز کردن ان در نرم افزار فتوشاپ میتوانیم با استفاده از اپشن لیکیوفا در منوی کرکره ای فیلتر استفاده کنیم .بعد از انتخاب این گزینه تصویر مورد نظر در پنجره دیگری گشوده میشود و در این نجره میتوانیم با استفاده از اولین ابزار که در سمت راست قرار دارد که همان ابزار فوروارد درپ تولز است و با استفاده از این ابزار میتوانیم قسمت های چاقی که به صورت برامده میباشند را به دااخل بدن انتقال دهیم در ادامه س از رسیدن به نتیجه دلخوا میتوانیم با استفاده از ابزار سوم که گزینه پوکر تولز میباشد که با استفاده از ان میتوانیم مناطقی را که حجمدارند و سایه تشکیل شده است را تصحیح کنیم در ادامه برای از بین بردن خط چربی شکم راه های مختلفی وجود دارد که یکی از انها استفاده از ابزار پتچ تولز استفاده کنیم