آموزش ساخت مدال آدم برفی - شبکه‌ما

برای ساخت مدال آدم برفی کیکی ابتدا خمیر قهوه ای را به حالت توپی در آورده و در قالب فرو می کنیم .

آموزش ساخت مدال آدم برفی

دسته بندی ها:
توضیحات:

برای ساخت مدال آدم برفی کیکی ابتدا خمیر قهوه ای را به حالت توپی در آورده و در قالب فرو می کنیم . خمیر سفید را با وردنه پهن کرده و با قالب گرد برش گردی از آن برداشته روی کیک قهواه ای قرار داده و روی آن را پودر بچه زده و با انگشت محو کنید . برای کلاه خمیر قرمز را با وردنه پهن و با قالب گرد آن را برش زده و همانند فیلم از تکه ی وسط آن با قالب برش زده و دور می ریزیم و باقی مانده را به عنوان کلاهاستفاده کرده و با مسواک روی آن را نقطه نقطه می زنیم . با برشی از خمیز قرمز قسمت تا خور کلاه را هم برش زده و روی کار قرار دهید و با چاقو خطوط روی آن را طراحی کنید . در ادامه همراه ما باشید .