فیلم سلول های لوسمی انسانی - شبکه‌ما

این فیلم از سلول های سرطانی توسط دانشمندان تهیه شده است .

فیلم سلول های لوسمی انسانی

دسته بندی ها:
توضیحات:

این فیلم از سلول های سرطانی توسط دانشمندان تهیه شده است . قسمت سبز رنگی که در فیلم مشاهده می کنید با نور سبز فلورسانت مشخص شده و مربوط به سلول های سرطانی لوسمی می باشد . این تصویربرداری توسط میکروسکوپ های جدید انجام گرفته . رشته های درهم برهم و خاردار اطراف سلول لوسمی که در فیلم به رنگ نارنجی مشاهده می کنید ، پروتئینی و ژل مانند هستند که به سلول فشار می آورند . بیماری لوسمی جزو بیماری های بدخیم خونی به شمار می رود . در این بیماری مغز استخوان شروع به ساخت سلول های خونیی می کند که با سلول های خونی عادی فرد از لحاظ بافت و عملکرد متفاوت هست .این سلول ها روی عملکرد سایز اجزای خون که توسط مغز استخوان ساخته می شود تاثیر می گذارند .