اخر باند - شبکه‌ما

صدای بلندگوها و باندها در این ماشین به قدری زیاد ا ست که کسی که در ماشین می باشد گوش های خود را محکم با...

اخر باند

دسته بندی ها:
توضیحات:

صدای بلندگوها و باندها در این ماشین به قدری زیاد ا ست که کسی که در ماشین می باشد گوش های خود را محکم با دستش می گیرد تا صدای زیاد اهنگ به گوش هایش اسیب نرساند

هم چنین این دختر موهایش را باز می گذارد که به خوبی شما هم بتوانید ببینید که این ها چقدر جالب می شوند که با یک صدا شبیه طوفان عمل می کند .این خیلی خوب می شود که همیشه ما همه چیز را رعایت کنیم .خیلی ها صدای باندهای زیاد را می پسندند ولی اینکار  اصلا خوب نیست  چون به جز اسیب به اعصاب و گوش هیچی ندارد