تکنولوژی - شبکه‌ما

در این جا نیز ماشینی را می بینیم که اسکیت بازی می کند .

تکنولوژی

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این جا نیز ماشینی را می بینیم که اسکیت بازی می کند .در واقع خیلی خوب می شود که اگر این حرکت برای همه ماشین ها انجام شود .

در طوفان و برف و بلایایی اسن چنینی هم بتوانیم به این راحتی رانندگی کنیم , بیشتر برای افرادی که به مردم اسیب دیده و مناطقی که بسیار برف امده است و مردم زیر این برف ها مانده اند می تواند چیز خیلی مفیدی باشد ,

این تگنولوژی جدید بسیار می توانند مفید باشند که این تنها یکی ازز سودهای این کار می باشد که در این ویدیو خواهیم دید