کوکاکولا با برچسب داعش - شبکه‌ما

جدیدا رسانه های غربی نوشابه های کوکاکالایی را منتشر کرده اند که با برچسب تبلغاتی نوشابه ها واژه isis  و همان معادل انگلیسی داعش را...

کوکاکولا با برچسب داعش

دسته بندی ها:
توضیحات:

جدیدا رسانه های غربی نوشابه های کوکاکالایی را منتشر کرده اند که با برچسب تبلغاتی نوشابه ها واژه isis  و همان معادل انگلیسی داعش را منتشر کرده اند که عبارت نوشته شده در این نوشابه ها یعنی نوشابه خود را با داعش قسمت کنید که رئیس اداره تبلیغاتی نوشابه کوکاکولا گفته که که منظور آن ها از isis  گروه داعش نبوده است بلکه الهه مصر قدیم بوده است که چه توجیه و تصادف جالبی است که درست همزمان با داعش این اتفاق یادشان افتاده است و به دنبال ایجاد صلح و دوستی است