ماجراجوی امریکایی رکورد را شکست - شبکه‌ما

حتی نگاه کردن به این ویدیو نیز ترس دارد .

ماجراجوی امریکایی رکورد را شکست

دسته بندی ها:
توضیحات:

حتی نگاه کردن به این ویدیو نیز ترس دارد .ماجرا از این قرار است که این ماجراجوی امریکایی طناببی را  که یک سرش در فصله 250 متری و 179 متری از زمین است . فاصله ای که او باید بین دو اسمان خراش در شیکاگو طی کند 138 متر است که از ابزار محافظت خبری نیست .

افرادی نیز با ماهی 65 هزار تومان به تماشایش نشسته اند و این را با 10 ثانیه تاخیر در تلویزیون پخش می کردند که اگر اتفاق بدی افتاد تماشاچیان شاهد آن نباشند .این ماجراجو هم چنین راه بازگشت را با چشمانی بسته انجام داد