طرح های عجیب برای نجات دریاچه ها - شبکه‌ما

ستاد ویژه احیای دریاچه ارومیه قرار است طرح نکاشتن در ازای زمین های کشاورزی و هم چنین تنفس در این زمینه ها را دوره می...

طرح های عجیب برای نجات دریاچه ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

ستاد ویژه احیای دریاچه ارومیه قرار است طرح نکاشتن در ازای زمین های کشاورزی و هم چنین تنفس در این زمینه ها را دوره می کند. طرحی که بر اساس آن باعث شده برای حفظ منابع آلی زمین اجرایی شدن آن  کشاورزان حقوق بگیر دولت شوند .

نه تنها این طرح اینده کشاورزان و کشاورزی را به خطر می اندازد بلکه به ضرر اختلاف اقتصادی آن ها نیز می شود  و مهم ترین عملی که در آن طرح مطرح شده زندگی روستایی است و هم چنین این طرح در آینده  افزایش مهاجرت به شهر ها را نیز در پی دارد