ممنوع الخروج شدن 5000 نفر از ترین ها - شبکه‌ما

سازمان ثبت اسناد و احوال کشور نتیجه گزارش حدود 12 هزاربازرسی از اددارات زیر مجموعه اش را امروز رسانه ای کرد آن چه که از این...

ممنوع الخروج شدن 5000 نفر از ترین ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

سازمان ثبت اسناد و احوال کشور نتیجه گزارش حدود 12 هزاربازرسی از اددارات زیر مجموعه اش را امروز رسانه ای کرد

آن چه که از این گزارش بیرون آمده نشان می دهد که پنج هزار و صد و پنجاه و دو نفر ممنوع الخروج و دو هزار و پانصد و بیست و سه نفر هم ممنوع المعامله شده اند

علاوه بر این ها 700 نفر رفع ممنوعیت  معامله شده اند و عده ای دیگر نیز بر اساس تخلف منع معامله شده اند .مورد میزان ثبت اختراعات هم نزدیک دو هزار اختراع به ثبت رسیده است