باران و برف ایران - شبکه‌ما

یک کاسه شدن بارش و برف و باران راداریم که این بار  ابرها در 20 استان کشور و در حال و هوای زمستان شروع به...

باران و برف ایران

دسته بندی ها:
توضیحات:

یک کاسه شدن بارش و برف و باران راداریم که این بار  ابرها در 20 استان کشور و در حال و هوای زمستان شروع به باریدن کرد ند

این بارش ها به دروازه های تهران هم رسید ند و شمال تهران را سفید پوش کردند

 در پاکدشت نیز دمای هوا خیلی کمم شده است .هم چنین جاده ها را در بسیاری از جاده ها لغزنده کرد .

پلیس به این راننده ها که میخخواهند به مسافرت بروند در مناطق سردسیر تاکید کرده است که حتما زنجیر چرخ و موارد سرد سیری را به همراه داشته باشند