یک متر برف و تصادف 40 خودرو - شبکه‌ما

شعار سپید پاییز در گردنه نیمه شمالی که در گردنه های گیلان و خلخال را سفید پوش کرده است ولی دریا هم چنان  امواج هست...

یک متر برف و تصادف 40 خودرو

دسته بندی ها:
توضیحات:

شعار سپید پاییز در گردنه نیمه شمالی که در گردنه های گیلان و خلخال را سفید پوش کرده است ولی دریا هم چنان  امواج هست و برای سیادی نا مناسب می باشد

در خراسان رضوی نیز پلیس راه از تصادف 40 خودرو گزارش داده است و اتوبالنزنجان قزوین نیز بسته شده است

جاده زنجان قزوین به تصادف 4 خودرو درگیر شده و مدارس نیز تعطیل شده اند .در برخی از مناطق ایران این برف حتی به یک متر نیز می رسد .هم چنان برف ها نیز ادامه دارند .در اردبیل و میانه و خلخال بیشترین برف را داشته ایم