راه حل حیاتی در مواقع اسید پاشی - شبکه‌ما

امروز با پدیده دردناک اسید پاشی همراه هستیم و بدتر این که خیلی ها نمی دانند که چکار کنند وقتی در معرض اسید قرار می...

راه حل حیاتی در مواقع اسید پاشی

دسته بندی ها:
توضیحات:

امروز با پدیده دردناک اسید پاشی همراه هستیم و بدتر این که خیلی ها نمی دانند که چکار کنند وقتی در معرض اسید قرار می گیرند .با توجه به شایعات فراوان امروزه هرکسی یک چیزی می گوید 

در این ویدیو یک ازمایش را تست می کنند که مقداری اسید سولفوریک هست که اصلا تخریب کردن اسید سولفریک هم به خاطر جذب آب است که کمی اسید سولفریک می ریزیم و کمی هم شاید در فیلم مشخص شود که رنگش آننکمی قهوه ای و سیاه و تیره می شود که ازمایش هایی را تاکید می کنند که چاره همه این مواد شیمیایی آب به مقدار زیاد است