ناشناخته های مغز - شبکه‌ما

کمیته نوبل پزشکی سال 2014 جایزه امسال را به امریکایی ها داد که آن ها کشف سیستم موقعیت و ماندد جی پی اس به ما...

ناشناخته های مغز

دسته بندی ها:
توضیحات:

کمیته نوبل پزشکی سال 2014 جایزه امسال را به امریکایی ها داد که آن ها کشف سیستم موقعیت و ماندد جی پی اس به ما کمک می کند که راحمان را پیدا کنیم و بفهمیم که کجا هستیم.سیستم موقعیت یابی مغز سوال هایی را می پرسد که کجا هستیم و جا می روسم و می گوید که چگونه می توانیم این موارد را ضبط کنیم و بیماری هایی مانند الزلیمز که می تواند موقعیت مغز شناسی انسان را از بین ببرد و امسال به سه نفر برای کشف همین موارد جایزه داده اند