خوردن کرم زنده - شبکه‌ما

این چینی ها واقعا غذا خوردنشان حال همه رو به هم میزند که این بار نیز کرم زنده را با میل و اشتها می خورند...

خوردن کرم زنده

دسته بندی ها:
توضیحات:

این چینی ها واقعا غذا خوردنشان حال همه رو به هم میزند که این بار نیز کرم زنده را با میل و اشتها می خورند که این ها هر چیزی که روی زمین و آب راه بروند و در واقع زنده باشند را می خورند که چه برسه به سک کرم زنده و در ویدیویی دیگر نیز دیده بودم که یک میمون زنده رو روی وارمر روی میز گذاشته بودند و این بیچاره جیغ می زد و می سوخت ولی مردم می خندیدند و تکه تکش می کردند واقعا حال ادم را بهم می زنند