کبوترهای سبزی خوار - شبکه‌ما

کبوتر ها همیشه دانه می خورند  و دانه های آن ها گندم و جو می باشد.

کبوترهای سبزی خوار

دسته بندی ها:
توضیحات:

کبوتر ها همیشه دانه می خورند  و دانه های آن ها گندم و جو می باشد.ولی اگر چه کبوتر ها و چه پرنده و حیوانات دیگری را از بچگی بزرگ کنیم و به آن ها هرچه می خواهیم بدهیم آن ها به این روش عادت می کنند

هم چنین  این روش در ادم ها نیز جواب می دهد که اگر به آن ها گوشت بدهیم گوشت خوار می شوند و یا حتی سبزی خوار می شوند

خیلی جالب می باشد که هرچی  میخواهیم می توانیم می شویم پس به سلامت خودمان اهمیت دهیم .این کبوتر ها را نیز در ابتدا سبزی خوار کرده اند  و سبزی و علف می خورند .