صف نذری امسال در ایران - شبکه‌ما

خیلی ها هستند که نذری های امام حسین را برای شفا می گیرند و کمی می خورند ولی این بار متاسفانه به دلیل گرانی و تورم...

صف نذری امسال در ایران

دسته بندی ها:
توضیحات:

خیلی ها هستند که نذری های امام حسین را برای شفا می گیرند و کمی می خورند

ولی این بار متاسفانه به دلیل گرانی و تورم بیش از حد خیلی ها هستند که سال به سال رنگ گوشت را  نمی بینند و قطعا هیچ کس در ماه های محرم گشنه بیرون نمی رود

 هرکس دوست دارد یکی از این غذاهای شفا دهنده امام حسین را می تواند با این برکت بخورد که این غذاها بسیار خوشمزه و تعداد آن ها  زیاد می باشد می باشند ولی متاسفانه بعضی ها هستند که شورش را در می اورند به طوری که در این صف ها کشته هم داشته ایم