دختر 9 ساله ای که عاشق مار هست - شبکه‌ما

همه ما از مار می ترسیم و دلیل این ترس یکی چندش بودن و نرم بودن مار هست و دیگری هم نیش که مار می...

دختر 9 ساله ای که عاشق مار هست

دسته بندی ها:
توضیحات:

همه ما از مار می ترسیم و دلیل این ترس یکی چندش بودن و نرم بودن مار هست و دیگری هم نیش که مار می زند و دیگری هم ترس ذاتی از حیوان هاست که این دختر بچه عاشق مار هست و در تکثیر و پرورش مار ها هم کمک می کند و هم چنین به این مار ها نیز غذا می دهند و آن ها را دوست دارد و می داند که خیلی ها از مار می ترسند و آن ها را می کشند ولی می گوید من دلیل این کار را نمی فهمم و هماکان آن ها را دوست دارم