خرسه دارو نمیخوره - شبکه‌ما

این خرس ها هم مثل ما از مزه و طعم دارو خوششان نمی اید و با صاحب خودشان بازی می کنند و اون رو سرگرم...

خرسه دارو نمیخوره

دسته بندی ها:
توضیحات:

این خرس ها هم مثل ما از مزه و طعم دارو خوششان نمی اید و با صاحب خودشان بازی می کنند و اون رو سرگرم می کنند که به آن ها دارو ندهد

خیلی دوست دارند که از زیر دست دارو رها شوند و خیلی بامزه برای اینکه به دوستشان دارو ندهد نیز آن ها با صاحبشان بازی میکنند که او را گول بزنند

 حتما این دارو ها تلخ و بد مزه هستند و چقدر جالب هست که خرس ها نیز دارو دوست ندارند و این  می دانند که این دارو بد مزه هست و چقدر هم خوشگل و بامزه هستند و صاحب آن ها هم با تقلا می خواهد که دارو را به آن ها بخوراند