پدر پسر شجاع - شبکه‌ما

پسر شجاع رفت تو جنگل , گم شد و پدرش رفت دنبالش و  گفت پسرم پسر شجاع کجایی ?یکدفعه کسی می اید و می پرسد...

پدر پسر شجاع

دسته بندی ها:
توضیحات:

پسر شجاع رفت تو جنگل , گم شد و پدرش رفت دنبالش و  گفت پسرم پسر شجاع کجایی ?یکدفعه کسی می اید و می پرسد که چی شده پدر پسر شجاع ؟نکنه باز هم اتفاق های عجیب و غریب پیش اومده ؟پدر پسر شجاع از او خواهش می کند که پسرش را اگر دیده بگوید .آن ها می گویند او را دیده ایم و با خرس مهربون بوده اند .

این فرد به طرز باور نکردنی صدای این کارتون جالب و نوستالژیک را در می اورد .راستی اسم پدر پسر شجاع قبل از پسر شجاع چی بوده؟!