حوادث رالی - شبکه‌ما

این کلیپ شامل حوادثی که در حین مسابقات رالی رخ داده است حوادثی  نظیر چپ کردن  واژگونی برخورد با موانع و...

حوادث رالی

دسته بندی ها:
توضیحات:

این کلیپ شامل حوادثی که در حین مسابقات رالی رخ داده است حوادثی  نظیر چپ کردن  واژگونی برخورد با موانع و...  صحنه اول خارج شدن از جاده  بعدیش خوش شانسی عکاس کنار جاده چپ کردن ماشین مو قع پیچ  که یا منجر به برخورد با چیزی میشه یا هم واژگونی و ایستادن از حرکت در کل کلیپ جالب وزیبایی هست  شامل انواع برخورد با ماشین های ایستاده با درخت با لبه های جاده  که بعد از این برخورد ها چرخش هایی که ماشین ها میخورن  یا واژگون میشن  هم دیدنی است  فیلم برداریش با کیفیته و در بعضی جا ها هم از داخل خود ماشین هم فیلم برداری میکنن که هیچصحنه ای رو از دست ندیم