اصفهانی حرف زدن اسپانیایی ها - شبکه‌ما

تا به حال فکر کرده اید به این که یک اسپانیایی چقدر می تونه با مزه اصفهانی حرف بزنه که خیلی جالب هست که آن...

اصفهانی حرف زدن اسپانیایی ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

تا به حال فکر کرده اید به این که یک اسپانیایی چقدر می تونه با مزه اصفهانی حرف بزنه که خیلی جالب هست که آن ها بعد از گفتن هر کلمه می خندند و قهوه می خورند و بامزه حرف می زنند که البته این همه هم که این ها می خندند فکر نمیکنم که بامزه باشد ولی فکر کنید که خودتان ایرانی هستید و می خواهید اسپانیایی حرف بزنید شاید میتوان گفت که از خجالت خنده مان می گیرد که در این جا هم یک اسپانیایی اصفهانی حرف می زند