از پزشک خواننده تا پیتزا فروش - شبکه‌ما

پزشکی که خبر نگار می شود و پزشکی که نیمکت نشین می شود و هم چنین پزشک عمومی که پیتزا فروش می شود .

از پزشک خواننده تا پیتزا فروش

دسته بندی ها:
توضیحات:

پزشکی که خبر نگار می شود و پزشکی که نیمکت نشین می شود و هم چنین پزشک عمومی که پیتزا فروش می شود .این پزشک پیتزا فروش می گوید که این کار علاقه و عشق است ولی شغل پزشکی را برای من انتخاب کردند و خودم انتخاب نکردم .

هم چنین می گوید که اگر شرایط ایجاد بشود به دکتری بر می گردم چون که پزشکی برای این نیست که با آن تجارت کنی .پزشکی فقط برای پزشک بودن است و با این اوصاف در بعضی مناطق به پزشک واقعا احتیاج دارند