علت سقوط سفینه فضایی ویرجین گالاکتیک - شبکه‌ما

ریچارد رئیس سرمایه گذاران این پروژه می گوید که کمک خلبان کشته شد ولی خود خلبان با توجه به چتر نجات از هلی گوپتر خارج...

علت سقوط سفینه فضایی ویرجین گالاکتیک

دسته بندی ها:
توضیحات:

ریچارد رئیس سرمایه گذاران این پروژه می گوید که کمک خلبان کشته شد ولی خود خلبان با توجه به چتر نجات از هلی گوپتر خارج شد و نجات یافت و هم چنین میلیارد امریکایی تاکید کرد که علارقم واقعی روز جمعه این پروژه با یک امای بزرگ ادامه خواهد یافت و او می گوید که می توانیم این کار را ادامه دهیم و مردم عادی را سوار آن نخواهیم کرد چون باید ابتدا یک سری ازمایشاتی انجام بدهیم و رئیس سازمان حمل و نقل امریکا می گوید  ما اموزش و فرهنگ و طرح ها را بررسی خواهیم کرد