بررسی فیلم محشر اقای ترنر - شبکه‌ما

در فیلم اقای ترنر کارگردان برجسته مارکی  به دهه های اخر جوزف نقاش معروف و رمانتیک و زندگی آن در قرن 19 می پردازد.

بررسی فیلم محشر اقای ترنر

دسته بندی ها:
توضیحات:

در فیلم اقای ترنر کارگردان برجسته مارکی  به دهه های اخر جوزف نقاش معروف و رمانتیک و زندگی آن در قرن 19 می پردازد.از جمله به موقعیت و زندگی خصوصیت او در لندن می پردازد که برای این کار بازیگر نقش اول دوسال تعلیم نقاشی یاد گرفت

او می گوید که تجربه خیلی خوبی بود که سخنرانی های او خشم ملکه انگلیس را بر می گزید که این فیلم تاریخی است .هم چنین  می گوید به روش بداهه پردازی خود آن را به روز تر کرده است برای این که حس سه بعدی به تماشاچی بدهد