دوربین مخفی خوردن بستنی - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی  خوردن بستنی  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

دوربین مخفی خوردن بستنی

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی  خوردن بستنی  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در این دوربین مخفی شما دختری را مشاهده می کنید که دکه ای برای فروش بستنی دایر کرده است.

در ابتدای کار او روند کلی دوربین مخفی را نشان می دهد دختر یک بستنی  آماده می کند اما  ارتفاع  بستنی خیلی زیاد می شود و او برای اینکه ارتفاع بستنی را کم کند خودش آن را می خورد.

حال به سراغ اجرای دوربین مخفی می رویم افراد برای خریدن بستنی به سمت دختر می آیند او نیز شروع به آماده  کردن بستنی می کند و طبق نقشه مقدار زیادی بستنی آماده می کند که با اعتراض افراد مواجه می شود و شروع به خوردن بستنی می کند تا کم شود افرادد نیز با تعجب دختر را نگاه می کنند و نمی دانند چه واکنشی انجام دهند

بعد از اینکه دختر قسمت بالایی بستنی را خورد ان را به افراد می دهد و لی آنها بستنی را قبول نمی کنند چرا که بستنی دهنی شده است .

واکنش افراد به این اتفاق جالب و دینی است.