دوربین مخفی آبنبات - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی  آبنبات   را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

دوربین مخفی آبنبات

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی  آبنبات   را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در این دوربین مخفی ابتدا  دختری را می بیند که در کنار بشکه ای که پر از آبنبات است ایستاده است و هنگامی که در شیشه ای آن را بر می دارد بشکه از هم می پاشد و تمام آبنبات ها بر روی زمین پخش می شوند.

حال به سراغ اجرای دوربین مخفی می رویم دختر از افراد می خواهد که به بشکه ای که آبنبات داخل آن است نزدیک شوند و در آن را بر دارند.

افراد بدون اطلاع از اتفاقی که قرار است بیفتد به بشکه نزدیک شده و در ان را بر می دارند همزمان بشکه نیز از هم می پاشد و آبنبات ها پخش زمین می شوند.

واکنش افراد به این اتفاق متفاوت است عده ای در لحظه اول شوکه می شوند و می ترسند بعضی نیز از اتفاقی که افتاده شرمنده می شوند و فکر می کنند که تقصیر آن ها بوده است .

افراد با مشاهده به دختر نیز که ناراحت است بیشتر شرمنده می شوند.