دوربین مخفی هیپتونیزم - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی  هیپتونیزم  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

دوربین مخفی هیپتونیزم

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی  هیپتونیزم  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در ابتدای کار روند دوربین مخفی نشان داده می شود شما فردی را می بیند که قصد هیپتونیزم کردن افراد را دارد او این کار را انجام می دهد و افراد نیز به خواب می روند.

در این دوربین مخفی مسئول برگذاری دوربین مخفی به طور مخفیانه با همسر افراد گفتگوی کوتاهی انجام می دهد و قضیه را بازگو می کند تا آنها همکاری داشته باشند.

سپس  زوج ها به روی صندلی هایی که توسط فرد هیپتونیزم گر آماده شده است می نشینند.

او وسیله خود را بر می دارد و اذعان می کند که تا لحظه ای دیگر افراد را به خواب فرو می برد طبق نقشه ای که از قبل طراحی شده بود همه خانم ها به خواب فرو می روند و بعد از مدت کوتاهی بیدار می شوند و جلسه را ترک می کنند.

اما خانم هایی که با آنها گفتگو شده بود بیدار نمی شوند واکنش های شوهر های این افراد به بیدار نشدن همسرشان بسیار جالب و دیدنی است.